Tổng kiểm tra hộ khẩu toàn thành phố Hà Nội bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-10-2017

Sáng 26-9-2017, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổng kiểm tra hộ khẩu năm 2017 và đánh giá việc thực hiện Công văn số 958 của Công an thành phố.

Lên đầu trang Thống kê