Giới thiệu nhân sự cán bộ Công an quy hoạch BCH TW, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(CAO) Tại Hội nghị đã tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cán bộ Công an quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lên đầu trang Thống kê