TP.HCM cần thu hút hơn 23.000 tỷ đồng để di dời nhà trên kênh rạch

(CAO) Nhu cầu nguồn vốn ngân sách để di dời nhà trên và ven kênh rạch tại TP.HCM giai đoạn 2016-2020 khoảng 25.748 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân sách thành phố chỉ cân đối được khoảng 2.508 tỷ đồng, còn lại khoảng 23.240 tỷ đồng cần huy động thêm từ nguồn xã hội hóa.

Lên đầu trang