ABBANK – Ngân hàng đầu mối tài trợ vốn tín dụng thương mại trong nước cho dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

(CAO) Ngày 21-9-2017, tại Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã diễn ra Lễ ký hợp đồng tài trợ 5.400 tỷ đồng từ nguồn vốn vay tín dụng thương mại trong nước cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng.

Lên đầu trang