Profile tài chính khi xây dựng thương hiệu cá nhân

Xây dựng thương hiệu cá nhân là một phần trong công cuộc khẳng định bản thân mỗi người trẻ hiện đại. Dẫu vậy, có lẽ chúng ta chỉ mới ý thức và quan tâm đến những cấu thành đơn giản như profile trên mạng xã hội (Facebook, Instagram cá nhân,…) hay profile sự nghiệp (Sơ yếu lý lịch…).

Lên đầu trang