Ba nhân sự cao cấp của ThaiBev chính thức điều hành Sabeco

(CAO) Ngày 23/4, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng CTCP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn – Sabeco (mã SAB) tiến hành nhằm thông qua 3 nội dung chính gồm miễn nhiệm chức danh chủ tịch, bầu bổ sung thành viên HĐQT và chọn công ty kiểm toán.

Lên đầu trang