Báo chí thế giới bàn gì về dòng chữ trên áo đệ nhất phu nhân Mỹ?

(CAO) Báo chí thế giới trong mùa bóng đá World Cup 2018 lại nổi lên một đề tài lớn mà báo chí nào cũng có bài bình luận.

Lên đầu trang