Quyền lợi người dân Thủ Thiêm sẽ được giải quyết thế nào?

(CAO) Thừa nhận những thiếu sót trong việc triển khai thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận, UBND TP.HCM cho biết sẽ thực hiện nghiêm và tiến hành giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân.

Lên đầu trang