Khai trừ ông Chu Hảo ra khỏi Đảng

(CAO) Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, các vi phạm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài.

Lên đầu trang