Thường vụ Quốc hội yêu cầu chấn chỉnh việc đại biểu vắng mặt tại kỳ họp

(CAO) Tình trạng đại biểu vắng mặt quá đông là vấn đề mà nhiều Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đề cập đến khi đánh giá về kỳ họp thứ 7 của Quốc hội bế mạc giữa tháng 6 vừa qua.

Lên đầu trang