Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trong tình hình mới

Thứ Ba, 22/03/2016 11:07

|

(CAO) Sáng 22-3, tại Hà nội; Bộ Công an phối hợp với báo Nhân dân tổ chức "Hội thảo khoa học xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trong tình hình mới".

Tới dự buổi hội thảo có Đại tướng, GS TS Trần Đại Quang, UVBCT, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ công an.

Đại tướng Trần Đại Quang, Phát biểu tại buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, nhiều GS TS, nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an đã có bài phát biểu tham luận nêu bật được tầm quan trọng của bản lĩnh chính trị dành cho cán bộ, chiến sĩ, CAND nói riêng, cán bộ đảng viên nói chung.

GS TS Lê Hữu Nghĩa, Phó chủ tịch HĐ lý luận Trung ương khẳng định: "Bản lĩnh chính trị là phẩm chất chính trị tuyệt đối cần thiết đối với Đảng Cộng sản và cán bộ, đảng viên của Đảng".

GS TS Lê Hữu Nghĩa phát biểu, tham luận tại buổi Hội thảo

GS TS Lê Hữu Nghĩa khẳng định: "Bản lĩnh chính trị của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay thể hiện ở sự kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng - mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, kiên định với các nguyên tắc, tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ...

Bản lĩnh chính trị của Đảng còn được thể hiện trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự vững vàng, kiên định, không giao động trước mọi tình huống, sự quyết tâm phấn đấu, vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, vì lợi ích của Đảng và Nhân dân, kiên quyết đấu tranh, chống lại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hoà bình", chống phá chế độ ta của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc....".

Đại tá, Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP.HCM và các đại biểu tham dự buổi Hội thảo
Quan cảnh buổi Hội thảo

Một góc nhìn khác dưới góc độ lý luận thì Bản lĩnh chính trị đối với cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân được GS TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, Học viện CTQG Hồ Chí Minh khẳng định: "Bản lĩnh chính trị là phần cốt lõi, cơ bản nhất của bản lĩnh con người. Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ CAND là làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, nắm vững đường lối, chiến lược, sách lược, phương pháp cách mạng của Đảng, nhờ đó mà phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh, hoàn toàn xuất sắc nhiệm vụ được giao".

"Đúng như V.L. Lênin, lãnh tụ vĩ đại của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã khẳng định một vấn đề mang tính quy luật: Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đề tuỳ thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường, lòng tin vào cuộc chiến tranh chính nghĩa, sự giác ngộ rằng cần phải hy sinh đời mình cho hạnh phúc của những người anh em, là yếu tố nâng cao tinh thần của binh sĩ và làm cho họ chịu đựng được những khó khăn chưa từng thấy.

Bản lĩnh chính trị không phải là một phẩm chất đạo đức riêng lẻ mà là tổng hợp biện chứng của nhiều yếu tố, nhiều mối quan hệ, nhiều thuộc tính vốn có của cán bộ, chiến sĩ CAND, từ phẩm chất, năng lực chính trị, tinh thần tâm lí, đạo đức, tư cách, khí chất quân nhân... tạo nên trạng thái chính trị tinh thần bền vững, ổn định, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ có định hướng chính trị đúng đắn, luôn làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh trong mọi tình huống, luôn bám sát tình hình, diễn biến phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn, xã hội, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ mọi hành vi, thái độ; biết lựa chọn phương án tối ưu, đưa ra được quyết định kịp thời, chính xác và hiệu quả nhất. Bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND còn do nhiều yếu tố tạo nên. Trong đó yếu tố cơ bản hàng đầu mang ý nghĩa quyết định là tính chính trị tư tưởng, tính khoa học, tính đúng đắn, sáng tạo của nền tảng tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt nam....", GS TS Phạm Ngọc Anh phát biểu tại Hội thảo.

Các đồng chí trong Ban tổ chức chủ trì buổi Hội thảo

Đến dự phát biểu chỉ đạo buổi Hội thảo, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: "Nhằm khẳng định những kết quả, thành tích đạt được trong công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện của cán bộ, chiến sỹ Công an; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng LLCAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời có ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống anh hùng vẻ vang cho toàn lực lượng Công an Nhân dân.

Quá trình chuẩn bị cho Hội thảo được thực hiện công phu, khoa học, nghiêm túc, với sự quan tâm cộng tác, phối hợp của báo Nhân dân, các bộ ngành liên quan, Công an các đơn vị, địa phương, các Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, các nhà nghiên cứu khoa học có uy tín, hoạt động thực tiễn giàu kinh nghiệm trong và ngoài lực lượng CAND.

Với 90 báo cáo khoa học tham gia Hội thảo đều là những công trình khoa học giàu tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, có nội dung rất phong phú, đa dạng, phản ánh đậm nét những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ CAND trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo...".

Tại buổi Hội thảo GS TS Trần Đại Quang cũng đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu thảo luận trao đổi những vấn đề trọng tâm như lý luận, thực tiễn với nội dung cụ thể, cấp thiết trong tình hình hiện nay như:

Thấm nhuần, quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND, bảo đảm CAND thật sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân...

Công tác chính trị, tư tưởng trong CAND là trách nhiệm của toàn LLCA...

Cấp uỷ đảng, thủ trưởng Công an các cấp phải thường xuyên tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

Tiếp tục đưa việc triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động trong CAND và việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, nhất là nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" lên tầm cao mới, sâu sắc , toàn diện hơn...

Thường xuyên quan tâm, chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận về công tác chính trị, tư tưởng, phục vụ công tác giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ trong công tác học Viện, nhà trường CAND, góp phần bổ xung, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND...

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang