Theo chân cựu chiến binh vào rừng cảm hóa lâm tặc

(CAO) Những cựu chiến binh chỉ với tay không đã khuất phục nhiều nhóm lâm tặc dữ tợn dòm ngó đến rừng. Vì vậy, giới lâm tặc truyền tai nhau tránh xã khu rừng do các cựu chiến binh thôn Phú Danh (xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) bảo vệ.

Lên đầu trang