Khi nào phải đổi thẻ căn cước công dân?

Thứ Sáu, 13/01/2017 20:13

|

Luật Căn cước công dân (CCCD) quy định: Công dân (CD) Việt Nam (VN) từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân (TCC).

Đây là giấy tờ tùy thân của CDVN có giá trị chứng minh về CCCD của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ VN.

Thẻ này được sử dụng thay cho hộ chiếu trong trường hợp VN và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép sử dụng TCC thay cho hộ chiếu.

Thẻ căn cước ghi rõ các thông tin của người được cấp thẻ, gồm: số TCC, ảnh, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú; ngày, tháng, năm hết hạn (mặt trước); vân tay, đặc điểm nhân dạng của người được cấp thẻ (mặt sau).

Sau lần cấp TCC đầu tiên vào năm 14 tuổi, CD phải đi đổi thẻ khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi, sau đó không cần đổi TCC nữa. Nếu TCC được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. 

Ngoài quy định về tuổi đổi thẻ, TCC còn được đổi trong các trường hợp sau: thẻ bị hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên TCC; khi CD có yêu cầu.

Thẻ được cấp lại khi mất hoặc CD được trở lại quốc tịch VN theo quy định của Luật quốc tịch VN. Nhằm đảm bảo cho việc lưu trữ lâu dài và sử dụng hiệu quả thông tin cá nhân, mỗi CD có quyền và trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn thông tin của bản thân; cập nhật, chỉnh sửa thông tin chưa chính xác hoặc có sự thay đổi theo quy định pháp luật. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang