Phát động Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng

(CAO) Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) phát động chiến dịch toàn dân cùng "quét sạch" mã độc trên không gian mạng Việt Nam.

Lên đầu trang