Bay quốc tế không lo về giá với khuyến mãi thứ 2 hàng tuần, Vietjet thôi!

(CAO) Từ hôm nay, ngày thứ 2 đầu tuần sẽ ngập tràn ưu đãi với tất cả khách hàng bay quốc tế cùng Vietjet.

Lên đầu trang