Kỳ 3: Gần 13 năm ăn trái cây, tu khổ hạnh trong rừng già Hymalaya

(CATP) Trong thời gian trốn ở một ngôi chùa lớn ở Đê-li, ngày nào Lưu Công Danh cũng nghe các vị sãi ở chùa kêu gọi, chiêu mộ người đi Tây phương tu. Họ vẽ ra cảnh tu ở Tây phương tốt đẹp như niết bàn, đã đến đó thì con người sẽ thoát tục, thoát mọi tai ương... Chùa đã tuyển được 2, chờ một người cuối cùng.

Lên đầu trang