Khen thưởng người tố giác cách làm gian dối trong thi công đường cao tốc

(CAO) Vào tháng 7/2014, sau khi được nhận vào làm bảo vệ cơ giới ngoài hiện trường, ông Phạm Tấn Lực phát hiện nhiều bất cập, cách làm dối của nhà thầu tại gói thầu A3.

Lên đầu trang