Vào khu bảo tồn chặt gỗ quý hiếm, khai báo gian dối vẫn không thoát

(CAO) Nhóm đối tượng đã rủ nhau vào Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar đốn hạ 3 cây gỗ giáng hương (nhóm IIA) quý hiếm mang đi bán.

Lên đầu trang