Khắc phục trạm thu phí BOT không hợp lý: Chưa xem xét trách nhiệm cán bộ?

(CATP) Theo Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT), hiện có 70 dự án BOT có 21 trạm trên cả nước không hợp lý nhưng lỗi không phải nhà đầu tư. Bộ này đề nghị xuất hàng ngàn tỷ đồng để mua lại các trạm thu phí không hợp lý. Tuy nhiên, trách nhiệm cán bộ khảo sát, kiểm tra... xử lý ra sao vẫn không được nhắc tới.

Lên đầu trang