TPHCM: Phần lớn các dự án nhà ở xã hội vẫn chưa được triển khai

(CAO) TP.HCM có 93 dự án nhà ở xã hội (NOXH) được phê duyệt trong giai đoạn 2016-2020 nhưng chỉ hoàn thành được 19 dự án, còn lại hầu hết đều đang còn nằm trên giấy chưa được thực hiện mà chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025.

Lên đầu trang