Áp dụng chính sách mới, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức tăng như thế nào?

(CAO) Tiền lương trung bình của công chức, viên chức khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương sẽ cao hơn khoảng 30% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Lên đầu trang