Tổng đài cấp cứu 115 TPHCM hiện nay nhận khoảng 5.000 cuộc gọi/ngày

(CAO) Trước đây, mỗi ngày Trung tâm có khoảng 1.200 cuộc gọi thì hiện nay lên 5.000 cuộc gọi. Trung tâm đã tăng công suất từ 14 đường truyền lên 40 đường truyền và có thể mở rộng hơn nữa nếu cần.

Lên đầu trang