Xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người về từ vùng dịch

(CAO) Sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người trở về từ các vùng dịch.

Lên đầu trang