Thanh tra việc mua sắm thiết bị, kit xét nghiệm, vaccine tại Bộ Y tế

(CAO) Chiều 19/1, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và một số đơn vị sự nghiệp thuộc bộ.

Lên đầu trang