Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

(CATP) Liên tiếp những năm vừa qua, công tác điều tra, xử lý cán bộ vi phạm đã được Đảng và Nhà nước thực hiện quyết liệt trên tinh thần "không vùng cấm", nhận được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. Nhằm khắc phục tình trạng "con sâu làm rầu nồi canh", việc vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết.

Lên đầu trang