Bài cuối: Một sự kiện lịch sử hy hữu về người đi "tập kết ngược"

(CATP) Gần 70 năm trước đây, vào ngày 30/01/1955, sau khi rời vàm sông Ông Đốc đóng giả vai lên đường đi tập kết cùng với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương Cục: Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Kỉnh. Vào nửa đêm hôm đó, đồng chí Lê Duẩn - Bí thư Xứ ủy Nam Bộ đã bí mật rời chiếc tàu viễn dương của Ba Lan mang tên Kilinsky, chở 2.000 quân miền Nam tập kết, để quay trở lại vùng đất mũi Cà Mau.

Lên đầu trang