Đầu tư mạnh hạ tầng cho xã đảo Thạnh An

(CATP) Vừa qua, UBND TPHCM đã ra quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Lên đầu trang