TPHCM: Người dân nào chưa nhận hỗ trợ, thông tin ngay để được nhận

(CAO) Với nguồn lực của ngân sách nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và nguồn xã hội hóa, người dân TPHCM có thể yên tâm, ai chưa nhận hỗ trợ có thể thông tin đến các kênh để được nhận hỗ trợ từ TP.

Lên đầu trang