Hơn 1.560 đoàn trong nước và quốc tế đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CAO) Từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lên đầu trang