Người dân cảm ơn Công an giúp con mình từ bỏ tà đạo “Hội thánh đức chúa trời mẹ”

(CAO) Công an tỉnh Hải Dương nhận được Thư cảm ơn của một công dân cư trú tại phường Tân Bình, thành phố Hải Dương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Đội An ninh tôn giáo, Phòng An ninh nội địa đã giúp gia đình giáo dục, cảm hóa con gái của bà từ bỏ tà đạo “Hội thánh đức chúa trời mẹ” để trở về cuộc sống bình thường.

Lên đầu trang