Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng ảnh hưởng bởi COVID-19

(CAO) Theo Nghị quyết 07/NQ-CP Chính phủ vừa ban hành, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lên đầu trang