Bộ trưởng Tài chính: Nhà nước phải quyết định giá bán tối đa nhà ở xã hội

(CAO) Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã là nhà ở xã hội thì Nhà nước phải duyệt giá bán, vì doanh nghiệp đầu tư, nhưng chỉ đầu tư vốn thôi, còn đất là Nhà nước giao, mà giao không thu tiền sử dụng đất...

Lên đầu trang