Công bố Hệ thống quản trị thực thi TPHCM trên nền tảng số

(CAO) Hệ thống quản trị thực thi TPHCM trên nền tảng số bước đầu làm thay đổi cách chỉ đạo, điều hành và kiểm tra hoạt động TP từ thủ tục, báo cáo văn bản giấy tờ sang điều hành hệ thống thông tin, tương tác theo thời gian thực, được công bố sáng nay.

Lên đầu trang