Điều chỉnh các quy định đăng kiểm phù hợp với thông lệ quốc tế, tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp

(CAO) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẳng định nguồn nhân lực phục vụ công tác đăng kiểm thời gian tới chắc chắn sẽ đủ, chỉ đến hết tháng 6, không quá đầu tháng 7, các trung đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Lên đầu trang