TPHCM: Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp

(CAO) Trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào gắn với công tác vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, thực hiện an sinh xã hội...

Lên đầu trang