ĐBQH đồng tình với dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

(CAO) Các đại biểu Quốc hội khẳng định cần một cơ chế, chính sách mới có tầm nhìn dài hạn và đột phá hơn cho TPHCM; đồng thời cho rằng đây là mong mỏi không chỉ của cử tri và Nhân dân TPHCM mà còn của người dân cả nước.

Lên đầu trang