Thúc đẩy chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ

(CAO) Ngành xây dựng tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, trọng tâm là triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân...

Lên đầu trang