TPHCM: Rà soát tính khả thi, sự bất cập của các nghị quyết để sửa đổi, đáp ứng thực tiễn

(CAO) Các sở, ngành liên quan phối hợp với các Ban của HĐND TPHCM rà soát các nghị quyết của HĐND TP trên một số lĩnh vực nhằm đánh giá tính khả thi, sự bất cập trong quá trình thực hiện để sửa đổi, bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong giai đoạn phát triển mới.

Lên đầu trang