Công an TPHCM trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho lãnh đạo, chỉ huy

(CAO) Theo niên hạn, Công an TPHCM có 46 đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và gần 6.500 đồng chí được thăng cấp hàm, nâng bậc lương thuộc thẩm quyền của Giám đốc CATP.

Lên đầu trang