Quy định mới về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

(CAO) Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Các quy định này áp dụng kể từ ngày 01/01/2023.

Lên đầu trang