Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil

(CAO) Thủ tướng mong muốn bà Luciana Santos, với cương vị Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil và những cương vị công tác khác như Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Brazil, tiếp tục quan tâm, ủng hộ, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.

Lên đầu trang