Sự cần thiết, cấp bách ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(CAO) Việc thông qua Luật sẽ khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập đang tồn tại, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trong tình hình mới.

Lên đầu trang