Công an TPHCM thực hiện hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm

(CAO) Công an TPHCM tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách với tinh thần cương quyết rõ đến đâu, xử lý đến đó, không để kéo dài, giảm hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Lên đầu trang