Bộ Công an yêu cầu TPHCM cung cấp thông tin các dự án trồng, chăm sóc cây xanh

(CAO) Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND TPHCM rà soát, cung cấp thông tin đối với dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến năm 2023.

Lên đầu trang