Đề xuất người dân có đất bị thu hồi được tham gia hội đồng thẩm định giá

(CAO) Đây là một trong những đề nghị của đại biểu Quốc hội khi cho ý kiến về dự Luật Đất đai (sửa đổi). Nội dung này, Chính phủ cho biết, đã được tiếp thu vào dự thảo mới.

Lên đầu trang