Các tổ chức tín dụng rà soát, phân loại dự án BĐS để có biện pháp xử lý phù hợp

(CAO) Thủ tướng yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát, phân loại dự án bất động sản để có các biện pháp xử lý phù hợp (như giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nợ…) theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng...

Lên đầu trang