Đề nghị sửa đổi vụ án hành chính cấp huyện do tỉnh xử, cấp tỉnh do toà chuyên biệt xử

(CAO) Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình cho biết, lần sửa luật này, dự kiến sửa đổi vụ án hành chính cấp huyện giao cho tỉnh xử, vụ án cấp tỉnh do toà chuyên biệt xử.

Lên đầu trang