Đồng ý kéo dài thời gian thí điểm Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM

(CAO) Qua 6 năm, UBND TP đánh giá Ban Quản lý an toàn thực phẩm đã bước đầu khẳng định chủ trương đúng đắn về thành lập mô hình cơ quan đầu mối quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Lên đầu trang