Máy bay vẫn liên tục trễ chuyến: Bao giờ quyền lợi hành khách được bảo đảm?

(CATP) Với hàng vạn lượt hành khách tại 22 sân bay quốc nội, mỗi ngày có nhiều người bị trễ chuyến (delay), Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BGTVT nhằm "giải cứu" quyền lợi của hành khách, nhưng thực tế thông tư này chưa thực sự phát huy tác dụng.

Lên đầu trang