Công an TPHCM lập các tổ chuyên xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ tồn đọng

(CAO) Công an TPHCM thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát công tác bảo quản, xử lý tang vật, phương tiện. Từ đó chấn chỉnh, đề xuất phương án thành lập các tổ chuyên xử lý tang vật, phương tiện tồn đọng.

Lên đầu trang