Chủ tịch nước Tô Lâm: Lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, hạnh phúc, ấm no của nhân dân là trước hết

(CAO) Sáng 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Lên đầu trang