Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia là cấp bách, cần thiết

(CAO) Ngày 3/2, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ tổ chức Hội thảo cấp quốc gia lần thứ nhất về xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia với chuyên đề "Xác lập chiến lược dữ liệu đúng đắn tạo sức bật phát triển kinh tế, xã hội".

Lên đầu trang