Ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CAO) Chiều 3-­10, Công an TPHCM và Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2022 – 2025.

Lên đầu trang