Các đơn vị bảo hành, bảo dưỡng chính hãng có thể sẽ được cung cấp dịch vụ kiểm định phương tiện

(CAO) Các đơn vị đăng kiểm của lực lượng vũ trang, các đơn vị bảo hành, bảo dưỡng chính hãng sẽ được cung cấp dịch vụ kiểm định phương tiện, nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh giữa các trung tâm đăng kiểm.

Lên đầu trang