Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới về phát triển TPHCM

(CAO) Bộ Chính trị yêu cầu TPHCM tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thí điểm thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lên đầu trang