Tháo gỡ ngay những khó khăn để Chương trình mục tiêu quốc gia "chạy thật nhanh thời gian tới"

(CAO) Phó Thủ tướng nhận thấy trách nhiệm rất lớn trước nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số đang sống ở vùng biên cương, vùng phên dậu của đất nước, đang chịu rất nhiều khó khăn để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Lên đầu trang