“Phải làm bằng tinh thần phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam…”

(CAO) Với khối lượng công việc tồn đọng lớn, nhiệm vụ phát sinh lớn thì phải làm với cường độ, năng suất cao hơn, phải làm bằng tinh thần thi đua của kế hoạch năm 2023, và phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Lên đầu trang