Cẩn trọng cháy, nổ trong ngày Tết Nguyên tiêu

(CAO) Tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng) là ngày lễ quan trọng cuối cùng trong chuỗi sự kiện liên quan đến Tết Nguyên đán. 

Lên đầu trang