Năm 2022 Bộ Công an sẽ cử cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ

(CAO) Năm 2022, Bộ Công an sẽ chính thức cử cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc,  đây là nghĩa vụ quốc tế quan trọng, mang tính thường xuyên, lâu dài của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.​

Lên đầu trang