Công bố Quyết định và trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CAO) Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã công bố Quyết định và trao Huân chương Sao Vàng tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Lên đầu trang