Tổng thống Hoa Kỳ chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CAO) Tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Hoa Kỳ và Việt Nam.

Lên đầu trang