Cho phép thí điểm chinh sách đặc thù trong đầu tư xây dựng một số công trình đường bộ

(CAO) Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua và được thực hiện đến hết ngày 30/6/2025. Các dự án được áp dụng chính sách thí điểm của Nghị quyết này đến khi hoàn thành dự án.

Lên đầu trang