Đồng loạt tổ chức 222 điểm trải nghiệm, thực hành về PCCC và CNCH

(CAO) Tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và các địa điểm bảo đảm không gian, điều kiện phù hợp, người dân tại các địa phương sẽ được tham gia trải nghiệm, thực hành kỹ năng về PCCC và CNCH.

Lên đầu trang