Chính phủ ban hành Nghị định giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng

(CAO) Mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì (thuộc mã HS từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) được điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%.

Lên đầu trang