Thúc đẩy tăng trưởng và tạo tiền đề cho phát triển nhanh, bền vững hơn

(CAO) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự dân chủ và đổi mới, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Lên đầu trang