Đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng

(CAO) Theo đó, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%.

Lên đầu trang