Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình

(CAO) Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế...

Lên đầu trang