Việt Nam – Thái Lan tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

(CAO) Hai bên thống nhất duy trì trao đổi đoàn các cấp về phòng, chống tội phạm; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, phương thức thủ đoạn phạm tội, các nguy cơ đe dọa an ninh, trật tự của mỗi nước hoặc khu vực ASEAN, nhất là tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy và tội phạm mua bán người.

Lên đầu trang