Tập huấn Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản quy định chi tiết thi hành

(CAO) Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lên đầu trang