Khởi tố vợ chồng chủ DNTN phân lô bán nền khu đất Nhà nước cho thuê

(CAO) Được nhà nước cho thuê 2.375m2 đất trong 20 năm, vợ chồng chủ DNTN tại Đà Nẵng chia thành 14 lô, bán 13 lô, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Phó Chủ tịch phường ký, đóng dấu vào một số hồ sơ cấp đất cho vợ chồng này.

Lên đầu trang