Thí điểm lập Tổ công tác của Thủ tướng để tháo gỡ vướng mắc cho TPHCM

(CAO) Thí điểm thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo các Bộ, cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND TPHCM để đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ các vấn đề vướng mắc tại TPHCM.

Lên đầu trang