Bộ Chính trị ban hành quy định mới về việc lấy phiếu tín nhiệm

(CAO) Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Quy định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Lên đầu trang