Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM theo trình tự, thủ tục rút gọn

(CAO) Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp Quốc hội.

Lên đầu trang