Chi tiết các mức trợ cấp BHXH áp dụng từ ngày 1/7/2023, sau khi lương cơ sở tăng

(CAO) Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ ngày 1/7/2023, tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng, theo đó các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng sẽ thay đổi theo hướng tăng lên.

Lên đầu trang