Nội dung buổi giao lưu trực tuyến "Tuyển sinh vào Công an nhân dân năm 2023"

(CAO) Buổi giao lưu trực tuyến "Tuyển sinh vào Công an nhân dân năm 2023" đang diễn ra (từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sáng 02/4/2023, chủ nhật), hiện đã kết thúc.

Lên đầu trang