Triển khai Đề án 06 là hoàn toàn đúng đắn, đã mang lại những kết quả rất cụ thể, thiết thực

(CAO) Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu xây dựng Trung tâm điều phối dữ liệu dân cư, thông qua Trung tâm này kết nối, làm sạch dữ liệu, tương tác, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; triển khai phục vụ tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Lên đầu trang