Ứng phó siêu bão Noru: Đặt mục tiêu bảo đảm an toàn cho người dân lên trên hết

(CAO) Thủ tướng yêu cầu tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sơ tán, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế sơ tán để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, chủ động bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ tài sản cho người dân...

Lên đầu trang