Kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu, nước cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng

(CAO) "Kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu, nước cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; tập trung triển khai các công trình truyền tải điện, phát điện,” Thủ tướng nhấn mạnh khi phát biểu kết luận tại phiên họp.

Lên đầu trang