Cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đấu tranh PCTN, TC

(CAO) Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong công tác đấu tranh PCTN, TC...

Lên đầu trang