Đường dây mua bán thận xuyên quốc gia hầu tòa

(CAO) Từ người bệnh đi chữa trị, các bị cáo tham gia vào đường dây mua bán bộ phận cơ thể người. Đường dây này hoạt động từ Bắc vào Nam, tìm kiếm được hơn 100 người bán thận, trong đó đã đưa 37 người ra nước ngoài bán đi một phần cơ thể của mình.

Lên đầu trang