Đề nghị Quốc hội cho ý kiến dự Luật Căn cước công dân (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5

(CAO) Ngoài dự Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Tư pháp dự kiến trình bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 thêm 5 dự luật khác.

Lên đầu trang