Thủ tướng tiếp tục đi kiểm tra, đôn đốc các dự án cao tốc Bắc - Nam

(CAO) Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công "3 ca, 4 kíp", bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, không đội giá, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực...

Lên đầu trang