Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết Đề án về dữ liệu dân cư

(CAO) Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” là Đề án cụ thể hóa công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Lên đầu trang