Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp nhằm duy trì ổn định an ninh năng lượng

(CAO) Việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được xem là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong thời gian tới.

Lên đầu trang