Đề xuất bổ sung thêm 15 chất ma túy mới vào danh mục

(CAO) Đó là 14 chất ma túy vào danh mục IIC, trong đó có 5 chất được phát hiện trên cơ sở các vụ bắt giữ của các lực lượng chức năng và 1 chất hướng thần Bromazolam.

Lên đầu trang