Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội

(CAO) Cuốn sách thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược sâu sắc về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Lên đầu trang