Những cái chết vì rượu làm từ cồn (kỳ cuối)

(CATP) Là dung dịch có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ chống Covid-19, nhưng cồn khử khuẩn đang được bày bán với giá vênh nhau một trời một vực. Đi kèm với giá cả mỗi nơi một kiểu là chất lượng cồn cũng thuộc dạng hên xui.

Lên đầu trang