Biến đổi khí hậu gây nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ, Pakistan

(CAO) Một nghiên cứu của Met Office cho thấy, biến đổi khí hậu làm cho các đợt nắng nóng kỷ lục ở tây bắc Ấn Độ và Pakistan có khả năng xảy ra cao hơn 100 lần.

Lên đầu trang