Ớn lạnh cơ sở sản xuất chả lụa kém vệ sinh ở Sài Gòn

(CAO) Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở để thực phẩm trực tiếp dưới sàn nhà, nhà vệ sinh nằm trong khu vực sản xuất, dụng cụ sản xuất như máy xay thịt dơ bẩn, người trực tiếp sản xuất thực phẩm không được trang bị bảo hộ lao động.

Lên đầu trang