Những mật khẩu nào được đặt phổ biến nhất trên thế giới?

(CAO) Theo một cuộc khảo sát mới nhất, mật khẩu (password) của các tài khoản hoạt động và giao dịch dễ bị tổn thương, xâm nhập nhất chính là đặt theo kiểu “123456” hay “password”.

Lên đầu trang