Trình Quốc hội ban hành chính sách đặc thù cho TP.HCM

(CAO) Chiều 20-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính – ngân sách đặc thù đối với TP.HCM.

Lên đầu trang