Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(CAO) Ngày 22-4, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu (ĐHĐB) toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên trong CAND.

Lên đầu trang