Huyện Bình Chánh chưa đủ điều kiện lên quận

(CAO) Lãnh đạo Bộ Nội vụ và UBND TP.HCM cho biết huyện Bình Chánh chưa đủ điều kiện chuyển lên thành quận.

Lên đầu trang