Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam được thăng hàm Thiếu tướng

(CAO) Ông Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam vừa được Chủ tịch nước thăng cấp bậc từ hàm Đại tá lên Thiếu tướng.

Lên đầu trang