TPHCM: Hội thảo lấy ý kiến để xây dựng y tế thông minh

(CAO) Ngày 14/12, UBND TPHCM tổ chức Hội thảo quốc tế Y tế thông minh.

Lên đầu trang