Đóng cửa cơ sở mầm non dọa ném trẻ qua cửa sổ tại TP.HCM

(CAO) Qua kiểm tra, cơ sở mầm non hoạt động không phép, thực hiện giữ trẻ từ giữa tháng 12-2016, đang giữ 16 trẻ từ 18-36 tháng tuổi.

Lên đầu trang