Thương tâm bệnh nhân phỏng điện cắt cụt tay chân, tàn phế suốt đời

(CAO) Chỉ một phút bất cẩn, những nạn nhân bị phỏng điện phải mất cả tay chân, thậm chí đến tính mạng. Từ trụ cột chính trong gia đình, những nạn nhân bỗng trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Lên đầu trang