Hãy bảo vệ trẻ bằng ngòi bút thông minh!

(CATP) Nhiều vụ xâm hại, bóc lột, hành hạ… trẻ đã được công khai trên các phương tiện truyền thông, không chỉ góp phần bảo vệ nạn nhân khỏi kẻ ác, mà còn giúp thay đổi nhiều chính sách về quyền lợi của trẻ.

Lên đầu trang