Theo dấu “cơn mê” tiền ảo - Kỳ cuối: Bi kịch của những “con thiêu thân”

Nhiều người dân vì nhẹ dạ, cả tin vào lời hứa hẹn về giấc mơ đổi đời của những kẻ tổ chức đường dây mua bán tiền ảo Bitcoin, Onecoin mà phải tán gia bại sản. Một khi đã lọt vào “chiếc bẫy” đa cấp này, khó có thể tìm ra lối thoát.