Vận động “quỹ trồng rừng” trong các VQG, nhưng chủ rừng không hề biết!

(CATP) Sau khi đến nhiều vườn quốc gia (VQG) nổi tiếng như: Mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau), Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp), Bến En (tỉnh Thanh Hóa), hay các khu bảo tồn tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu về những thuận lợi, khó khăn trong quản lý, bảo vệ…

Lên đầu trang