Lũ ơi, đừng về!

(CATP) Chỉ có trực tiếp đi vào những vùng bị cơn lũ tràn qua, thì mới thấu hết nỗi đau mà những phận đời cơ cực đang trân mình gánh lấy. Mất sạch! Hết Sạch! Tan hoang! Chúng tôi chỉ có thể cô đọng những gì đang xảy ra bằng vài lời cảm thán như như thế, vì sẽ chẳng có ngôn từ nào đủ sức lột tả hết được sự tàn khốc ấy. Giờ, với người miền Trung, nếu có ai hỏi họ mong muốn điều gì thì chỉ một câu duy nhất: Đừng về nữa, lũ ơi!

Lên đầu trang