Hàng loạt đại gia Sài Gòn bị cặp vợ chồng lừa đau đớn

(CAO) Lấy hồ sơ căn nhà mặt tiền đem đi cầm cố, thế chấp một cặp vợ chồng đã lừa hàng loạt đại gia ở Sài Gòn.

Lên đầu trang