Đạt 345 triệu CRPs, Masan đứng thứ 2 theo Kantar Worldpanel

(CAO) Theo Brand Footprint 2018 của Kantar Worldpanel, các sản phẩm của Masan Consumer - công ty thành viên của Masan Group đạt 39 triệu “lần chọn mua” CRPs [1] ở 4 thành phố chính và 306 triệu CRPs ở nông thôn, tổng cộng đạt 345 triệu CRPs, chiếm vị trí thứ 2.

Lên đầu trang