Các ngân hàng được mua 0 đồng chậm tái cơ cấu

(CAO) Thực trạng tài chính không được cải thiện, thu hồi nợ xấu khó khăn trong khi kinh doanh tiếp tục thua lỗ.

Lên đầu trang