Hàng loạt sai phạm của Công ty CP Bách Đạt An

(CAO) Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kết luận thanh tra việc các dự án (DA) do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay là Công ty CP Bách Đạt An) thực hiện tại Quảng Nam, chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Lên đầu trang