Bộ Tư pháp kiến nghị bỏ quy định gắn hộp đèn xe công nghệ

(CAO) Bộ Tư pháp cho rằng tất cả các loại xe hợp đồng đều phải có phù hiệu "XE HỢP ĐỒNG" nên việc quy định gắn thêm hộp đèn trên nóc xe dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử (xe công nghệ) là không cần thiết.

Lên đầu trang