Hai vợ chồng tử vong sau khi bị cháy như ngọn đuốc

(CAO) Do mâu thuẫn với nhau, người chồng đã tẩm xăng đốt cửa hàng quần áo khiến cả hai đều bị lửa thiêu dẫn tới tử vong.

Lên đầu trang Thống kê