Chung sức, đồng lòng vượt qua dịch bệnh Covid-19

(CAO) “Chúng ta đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong Lời kêu gọi vừa phát đi chiều nay (30/3).

Lên đầu trang Thống kê