Mời Đoàn Ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam dự khai mạc và bế mạc Đại hội XIII của Đảng

(CAO) Chiều 18/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức cuộc họp thông báo về Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Lên đầu trang Thống kê