Nội dung Báo CATP ngày 21-2-2017: Hành trình xâm nhập ổ ‘lầu xanh’ Hoa Nắng

Lười biếng lao động nhưng thích hưởng thụ, nhiều thanh niên đã bị cuốn vào tệ nạn mại dâm như một quy luật nghiễm nhiên của mặt trái cuộc sống.

Lên đầu trang