Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 18-11-2017

Nhu cầu nhà ở xã hội toàn quốc giai đoạn 2011-2020 cần khoảng 440.000 căn hộ. Trong đó, TPHCM khoảng 134.000 căn, Hà Nội 110.000 căn, Bình Dương 41.250 căn, Đồng Nai 36.700 căn, Đà Nẵng 11.500 căn...

Lên đầu trang