Thay đổi các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(CAO) Từ ngày 1-7, nhiều chính sách đã ngộ có hiệu lực về nâng lương công chức, viên chức; tăng lương hưu; tăng phí bảo hiểm y tế hộ gia đình; tăng trợ cấp thai sản;...

Lên đầu trang