Bình Thuận: Nhiều hộ dân kêu cứu vì được bồi thường… 0 đồng!

UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định “xử lý hiện trạng khu đất” nhưng Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) tỉnh lại quyết định “thu hồi đất tổng thể” dẫn đến khiếu nại gay gắt của nhiều người sử dụng đất.

Lên đầu trang