Xe thế chấp ngân hàng được dùng bản sao giấy đăng ký tham gia giao thông

(CAO) Người điều khiển phương tiện khi tham giao có thể sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của ngân hàng, thay cho bản gốc.

Lên đầu trang