Quốc lộ 1 hướng từ Khánh Hoà - Phú Yên, sau cơn bão số 12

(CAO) Cơn bão số 12 - Damrey với hoàn lưu rộng đổ bộ vào các tỉnh từ Bình Định - Khánh Hoà. Quốc lộ 1 hướng từ T.Khánh Hoà đến Phú Yên nhiều tuyến đường vẫn còn hoang tàn sau khi bão qua đi

Lên đầu trang