Đức giải tán đơn vị tinh nhuệ vì chào nhau theo kiểu phát xít

(CAO) Thep AP ngày 4-7 đưa tin, quân đội Đức đã giải tán một đơn vị tinh nhuệ (KSK), sau khi phát hiện nhiều thành viên của nhóm này chào nhau theo kiểu phát xít.

Lên đầu trang