LHQ chặn 2 chuyến hàng của Triều Tiên đến Syria

(CAO) Theo báo cáo của LHQ, trong 6 tháng vừa qua đã có 2 chuyến hàng từ Triều Tiên được chuyển tới một cơ quan phụ trách về chương trình vũ khí hóa học của chính phủ Syria bị chặn lại.