Loạt chiến đấu cơ 'đắt xắt ra miếng'

(CAO) Uy lực của chiến đấu cơ trên chiến trường hiện đại vốn đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng có thể sở hữu được các chiến đấu cơ tiên tiến nhất, bởi giá cả của chúng quá đắt đỏ.

Lên đầu trang