Trận Trân Châu Cảng: 75 năm vẹn nguyên ký ức

(CAO) Ngày 7-12-1941 mãi khắc sâu trong trang sử nhân loại khi máy bay Nhật ồ ạt xuất kích từ tàu sân bay tấn công hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đóng tại Trân Châu Cảng (Pearl Habor), tiểu bang Hawaii.

Lên đầu trang