Thiếu thốn trang thiết bị, lính Đức dùng cán chổi thay súng khi diễn tập

(CAO) Theo Times of London ngày 21-2 cho biết, vào năm 2014 do tình trạng thiếu thốn trang thiết bị và cuộc khủng hoảng súng trường sản xuất cho bộ binh bị lỗi, khiến nhóm binh sỹ thuộc đơn vị thiết giáp của quân đội Đức phải sử dụng cán chổi thay súng khi diễn tập.

Lên đầu trang