Công bố quyết kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy PVN và các cá nhân liên quan

Từ ngày 24 – 26/4/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 14 dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và một số cá nhân có liên quan.

Lên đầu trang