Truyền thông quốc tế nêu bật ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của Đại hội XIII

(CAO) Các hãng truyền thông và nhiều tờ báo lớn của thế giới có nhiều tin bài, nhận định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng cả về chính trị và kinh tế của Đại hội Đảng lần thứ XIII đối với Việt Nam.

Lên đầu trang