Đề xuất bỏ gần 2.000 trong hơn 4.000 điều kiện kinh doanh

(CAO) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bỏ gần 2.000 điều kinh doanh tại các Bộ, ngành được cho là gây khó khăn, cản trở doanh nghiệp.