TPHCM: Không thu phí người dân chuyển đổi giấy tờ khi sáp nhập 80 xã, phường

(CAO) Giai đoạn 2023-2030, TPHCM có 80 xã phường tại 10 quận nằm trong diện phải sáp nhập thành 38 đơn vị hành chính mới. TP.HCM sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Lên đầu trang