Phạt Công ty CP Trung Sơn xả thải không đạt chuẩn

Thứ Tư, 26/09/2018 08:38  | Hoàng Quân

|

(CAO) UBND TP.Đà Nẵng vừa ra Quyết định xử phạt Công ty CP Trung Sơn số tiền 150 triệu đồng do có hành vi xả nước thải không đạt chuẩn ra môi trường.

Cụ thể, Công ty CP Trung Sơn (trụ sở tại thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 m3/ngày (24giờ) đến dưới 10 m3/ngày (24giờ).

Nước thải xả ra môi trường tại Đà Nẵng.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Trung Sơn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau: công ty phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn về chất thải theo Cột B, QCVN 62-MT:2006/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi, trước khi xả thải ra môi trường và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả, quy định tại điểm a khoản 9 Điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Công ty CP Trung Sơn phải chi trả kinh phí kiểm định 4.641.000 đồng theo Thông báo thanh toán số 99/TB-TTQTTNMT của Trung tâm quan trắc môi trường TN&MT Đà Nẵng cho Phòng Cảnh sát môi trường.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 90 ngày, kể từ ngày Công ty Trung Sơn nhận được Quyết định. Nếu quá thời hạn mà Công ty CP Trung Sơn không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang