Việt kiều nhập hộ khẩu về Việt Nam

Thứ Sáu, 13/01/2017 20:17

|

Công dân VN định cư ở nước ngoài về VN thường trú được giải quyết theo Thông tư 35/2014/TT-BCA và Hướng dẫn 417/HD-CATP.

Hồ sơ đăng ký thường trú (ĐKTT), gồm: phiếu báo thay đổi hộ khẩu (HK), nhân khẩu (NK); bản khai NK; giấy chuyển HK (đối với trường hợp phải cấp giấy chuyển HK quy định tại khoản 2 điều 28 Luật Cư trú); giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định tại điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP.

Nếu chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản (đối với thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của UBND cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của HĐND thành phố trực thuộc Trung ương).

Trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột chuyển đến ở với nhau; người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng không có khả năng nuôi dưỡng, người khuyết tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với người giám hộ thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của UBND cấp xã về mối quan hệ trên.

Ngoài ra, công dân VN định cư ở nước ngoài có hộ chiếu VN hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị sử dụng trở về VN thường trú khi ĐKTT phải có hộ chiếu VN hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu có dấu kiểm chứng của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu.

Hồ sơ ĐKTT nộp tại công an quận huyện nơi xin về thường trú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang