Phòng CSGT ĐB - ĐS tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuần tra kiểm soát

Thứ Tư, 24/06/2015 14:41  | P.V

|

(CAO) Nhằm đảm bảo, duy trì ổn định tình hình TTATGT trên địa bàn Thành phố, trong thời gian qua CATP Hồ Chí Minh nói chung, Phòng CSGT ĐB-ĐS nói riêng đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó xác định nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông là một trong những giải pháp trọng tâm hàng đầu.

Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định văn bản pháp luật về an toàn giao thông có tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân khi tham gia giao thông.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, Phòng CSGT ĐB-ĐS luôn quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CBCS tuân thủ nghiêm các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là hàng năm đều tổ chức các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho CBCS.

Tiếp nối thành công của những đợt tập huấn trước, đồng thời trên cơ sở Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2015, Phòng CSGT ĐB-ĐS tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuần tra kiểm soát.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với Ban Chỉ huy các Đội, Trạm và CBCS thực hiện công tác tuần tra kiểm soát. Với mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy các đơn vị và CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, phòng ngừa sai phạm của CBCS khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT.

Đợt tập huấn sẽ kéo dài từ ngày 24-6-2015 đến ngày 27-6-2015. Nội dung tập huấn bao gồm 03 phần:

Nội dung thứ nhất: Những tồn tại, sai phạm của CBCS trong công tác tuần tra kiểm soát cần phải khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.

Nội dung thứ hai: Các đơn vị thuộc Phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tuần tra kiểm soát dẫn đến sai phạm của CBCS để Ban Chỉ huy Phòng có hướng giải quyết.

Nội dung thứ ba: Tổ chức cho CBCS tham gia tập huấn viết cam kết thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân, quy tắc ứng xử của CBCS Công an nhân dân, kỷ cương, kỷ luật công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang