‘Sứ giả’ hòa giải của khu phố

(CAO) Trong mỗi gia đình nói riêng và khu phố nói chung luôn tồn tại không ít những mâu thuẫn, tranh chấp,... cần có người đứng ra giải quyết. Nếu xử lý chậm thì từ chuyện nhỏ có thể hóa thành chuyện lớn gây mất trật tự, thậm chí là dẫn đến những vụ trọng án.

Lên đầu trang