Thầy giáo điểm lẻ dùng lương nuôi học trò nghèo

(CAO) Thay vì dạy học gần trung tâm, những người thầy giáo ở miền Tây đã tình nguyện vào điểm lẻ - nơi “khỉ ho cò gáy” gieo chữ.

Lên đầu trang