Người cán bộ ‘dân vận’ đặc biệt

(CAO) Bác Hồ từng rất đề cao công tác dân vận, vì Bác luôn quan niệm “dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Lên đầu trang